Hình ảnh gần đây
Bios_thumbCacao-pods-on-tree_thumb140_thumbOni01_thumbKiwi_thumbBearings_thumbTsukune_2_thumbSushi_thumbMicrochip_thumb
Hoạt động gần đây

thanhduy cập nhật từ 無識 1 ngày trước
thanhduy thêm từ 電通 1 ngày trước
thanhduy thêm từ 擁する 2 ngày trước
thanhduy thêm từ にあたり 2 ngày trước
thanhduy thêm từ 取り合う 2 ngày trước
thanhduy thêm từ 参ります 2 ngày trước
thanhduy thêm từ 曇天 5 ngày trước
thanhduy thêm từ いずれも 5 ngày trước
thanhduy thêm từ 見辛い 6 ngày trước
thanhduy thêm từ 立て直し 6 ngày trước
thanhduy thêm từ とされる 6 ngày trước
thanhduy thêm từ 繰り広げる 6 ngày trước
thanhduy cập nhật từ 取次 6 ngày trước
thanhduy thêm từ 手がける 6 ngày trước
thanhduy thêm từ わずか 7 ngày trước
thanhduy thêm từ 持ちかけ 7 ngày trước
thanhduy cập nhật từ 共同 7 ngày trước
thanhduy thêm từ によせて 7 ngày trước
thanhduy thêm từ になっても 7 ngày trước
thanhduy thêm từ つなぐ 7 ngày trước

Ví dụ gần đây

社員が自殺した「電通」
Chưa có lời dịch [Tạo mới]

電通

伏見工業高校が平尾選手を擁して
Chưa có lời dịch [Tạo mới]

擁する

平尾さんの指導にあたり、「泣き虫先生」の愛称でも知られる
Chưa có lời dịch [Tạo mới]

にあたり

手を取り合て喜ぶ
Chưa có lời dịch [Tạo mới]

取り合う

様々な仕事に精進して参ります
Chưa có lời dịch [Tạo mới]

参ります