Hình ảnh gần đây
Cacao-pods-on-tree_thumb140_thumbOni01_thumbKiwi_thumbBearings_thumbTsukune_2_thumbSushi_thumbMicrochip_thumbRugger_thumb
Hoạt động gần đây

https://www.google.com/acco... thêm từ 閉める 1 tháng trước
https://www.google.com/acco... cập nhật từ ゲレンデ 7 tháng trước
https://www.google.com/acco... thêm từ 端から 7 tháng trước
https://www.google.com/acco... thêm từ 分が悪い 7 tháng trước
https://www.google.com/acco... thêm từ 受け継がれる 7 tháng trước
https://www.google.com/acco... thêm từ うねり 7 tháng trước
rollingstone cập nhật từ イーティシー 8 tháng trước
rollingstone cập nhật từ サイトマップ 8 tháng trước
rollingstone cập nhật từ ニエオ 8 tháng trước
rollingstone cập nhật từ ホールディングズカンパニー 8 tháng trước
rollingstone cập nhật từ 全身 8 tháng trước
rollingstone cập nhật từ 初志 8 tháng trước
nibe cập nhật từ 8 tháng trước
gupy cập nhật từ 8 tháng trước
rollingstone cập nhật từ 八方美人 9 tháng trước
rollingstone cập nhật từ 底辺 9 tháng trước
rollingstone cập nhật từ ファクター 9 tháng trước
rollingstone cập nhật từ 9 tháng trước
rollingstone cập nhật từ 印字 11 tháng trước
nariko thêm từ テカテカ 12 tháng trước

Ví dụ gần đây

雨戸を閉める
Chưa có lời dịch [Tạo mới]

閉める

店を閉める
Chưa có lời dịch [Tạo mới]

閉める

そうすると、わたしは端から間違ってるわけ?
Có nghĩa là mình đã nhầm lẫn ngay từ đầu? [Sửa]

端から

どうみても分が悪い kiểu gì cũng thua kém hơn hẳn
Chưa có lời dịch [Tạo mới]

分が悪い

受け継がれるDNA gen di truyền được thừa kế
Chưa có lời dịch [Tạo mới]

受け継がれる