Hình ảnh gần đây
Cacao-pods-on-tree_thumb140_thumbOni01_thumbKiwi_thumbBearings_thumbTsukune_2_thumbSushi_thumbMicrochip_thumbRugger_thumb
Hoạt động gần đây

https://www.google.com/acco... cập nhật từ ゲレンデ 5 tháng trước
https://www.google.com/acco... thêm từ 端から 5 tháng trước
https://www.google.com/acco... thêm từ 分が悪い 5 tháng trước
https://www.google.com/acco... thêm từ 受け継がれる 5 tháng trước
https://www.google.com/acco... thêm từ うねり 5 tháng trước
rollingstone cập nhật từ イーティシー 7 tháng trước
rollingstone cập nhật từ サイトマップ 7 tháng trước
rollingstone cập nhật từ ニエオ 7 tháng trước
rollingstone cập nhật từ ホールディングズカンパニー 7 tháng trước
rollingstone cập nhật từ 全身 7 tháng trước
rollingstone cập nhật từ 初志 7 tháng trước
nibe cập nhật từ 7 tháng trước
gupy cập nhật từ 7 tháng trước
rollingstone cập nhật từ 八方美人 8 tháng trước
rollingstone cập nhật từ 底辺 8 tháng trước
rollingstone cập nhật từ ファクター 8 tháng trước
rollingstone cập nhật từ 8 tháng trước
rollingstone cập nhật từ 印字 10 tháng trước
nariko thêm từ テカテカ 11 tháng trước
nariko thêm từ 緩やかな 11 tháng trước

Ví dụ gần đây

そうすると、わたしは端から間違ってるわけ?
Có nghĩa là mình đã nhầm lẫn ngay từ đầu? [Sửa]

端から

どうみても分が悪い kiểu gì cũng thua kém hơn hẳn
Chưa có lời dịch [Tạo mới]

分が悪い

受け継がれるDNA gen di truyền được thừa kế
Chưa có lời dịch [Tạo mới]

受け継がれる

受け継がれる意思 ý chí được kế thừa
Chưa có lời dịch [Tạo mới]

受け継がれる

時代のうねり
Chưa có lời dịch [Tạo mới]

うねり