Hình ảnh gần đây
Cacao-pods-on-tree_thumb140_thumbOni01_thumbKiwi_thumbBearings_thumbTsukune_2_thumbSushi_thumbMicrochip_thumbRugger_thumb
Hoạt động gần đây

https://www.google.com/acco... thêm từ 閉める 21 tháng trước
https://www.google.com/acco... cập nhật từ ゲレンデ 27 tháng trước
https://www.google.com/acco... thêm từ 端から 27 tháng trước
https://www.google.com/acco... thêm từ 分が悪い 27 tháng trước
https://www.google.com/acco... thêm từ 受け継がれる 27 tháng trước
https://www.google.com/acco... thêm từ うねり 27 tháng trước
rollingstone cập nhật từ イーティシー 28 tháng trước
rollingstone cập nhật từ サイトマップ 28 tháng trước
rollingstone cập nhật từ ニエオ 28 tháng trước
rollingstone cập nhật từ ホールディングズカンパニー 28 tháng trước
rollingstone cập nhật từ 全身 28 tháng trước
rollingstone cập nhật từ 初志 28 tháng trước
nibe cập nhật từ 28 tháng trước
gupy cập nhật từ 28 tháng trước
rollingstone cập nhật từ 八方美人 29 tháng trước
rollingstone cập nhật từ 底辺 29 tháng trước
rollingstone cập nhật từ ファクター 29 tháng trước
rollingstone cập nhật từ 29 tháng trước
rollingstone cập nhật từ 印字 31 tháng trước
nariko thêm từ テカテカ 32 tháng trước

Ví dụ gần đây

雨戸を閉める
Chưa có lời dịch [Tạo mới]

閉める

店を閉める
Chưa có lời dịch [Tạo mới]

閉める

そうすると、わたしは端から間違ってるわけ?
Có nghĩa là mình đã nhầm lẫn ngay từ đầu? [Sửa]

端から

どうみても分が悪い kiểu gì cũng thua kém hơn hẳn
Chưa có lời dịch [Tạo mới]

分が悪い

受け継がれるDNA gen di truyền được thừa kế
Chưa có lời dịch [Tạo mới]

受け継がれる