Từ điển cộng đồng Nhật Việt

Mission của Vijadic là đáp ứng mọi nhu cầu tra cứu về từ vựng tiếng Nhật (từ ghép, Katakana, ngữ pháp, Kanji, tên người và địa danh, từ chuyên ngành ..v..v..), đồng thời cùng với trang web nlbn trở thành nơi học tiếng Nhật hữu ích và tin cậy nhất, nơi bạn có thể học hỏi, giao lưu và nhận được giải đáp cho tất cả những thắc mắc của mình.

Đặc trưng của Vijadic là hướng đến cộng đồng, dữ liệu mở, mọi người đều có thể tham gia xây dựng dữ liệu. Vijadic "không đòi hỏi nhưng khuyến khích bạn chia sẻ".

Cùng với sự hỗ trợ của cộng đồng Nhật Việt, nội dung của từ điển liên tục tăng kể cả về số lượng và chất lượng. Hiện tại từ điển đã có trong dữ liệu hơn 6300 từ Kanji, hơn 18000 từ Katakana, hơn 32000 cụm từ ghép và hơn 1000 cấu trúc ngữ pháp.

Hi vọng Vijadic luôn là người bạn đồng hành trong việc học tiếng Nhật của bạn.