とされる

Từ điển: Ngữ pháp

Cách đọc:

Thuộc nhóm:

Trình độ: Cấp 4

Lượt xem: 392

Tác giả: Thanhduy421

Hình minh họa

Cập nhật vào: 2016-10-21 10:41

Ý nghĩa

  • N+とされる
    Được cho là, được xem là N

Nhãn [?]

Quay về | Sửa | Thêm từ mới
  • 最大級とされるモザイク模様の床
    Chưa có lời dịch [Tạo mới]

[?]

Chưa có từ liên quan

Người gửi

Địa chỉ email

Địa chỉ trang web

Nội dung