寿司

Từ điển: Từ vựng

Cách đọc: すし

Trình độ: Cấp 3

Lượt xem: 1530

Tác giả:

Hình minh họa
Sushi_thumb

Cập nhật vào: 2012-11-12 01:47

Ý nghĩa

  • Món sushi

Nhãn [?]

Quay về | Sửa | Thêm từ mới

[?]

Chưa có từ liên quan

Người gửi

Địa chỉ email

Địa chỉ trang web

Nội dung