無識

Từ điển: Từ ghép

Cách đọc: むしき

Trình độ: Cấp 2

Lượt xem: 352

Tác giả:

Hình minh họa

Cập nhật vào: 2016-10-26 09:54

Ý nghĩa

  • Tình trạng không nhận thức được.

  • 知識・識見がない。

Nhãn [?]

Các bản gốc 無識 > 無識

Quay về | Sửa | Thêm từ mới

[?]

Chưa có từ liên quan

Người gửi

Địa chỉ email

Địa chỉ trang web

Nội dung